Dr. Öğr. Üyesi BAHAR SÖZÜBEK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BAHAR SÖZÜBEK

T: (0282) 250 3907

M bsozubek@nku.edu.tr

W bsozubek.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Muratlı Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Kimya Teknolojisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite:
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNÜVERSİTESİ
2005-
İdari Görevler
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MYO
2008-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., SAĞLAM M. T., Effect of Zinc Application on Cadmium Uptake of Maize Grown in Alkaline Soil, Communications in Soil Science and Plant Analysis, vol. 46, pp. 1244-1248, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., SAĞLAM M. T., Cadmium and Zinc Accumulation in Maize Ifluenced by zinc Fertilizer in Cadmium Polluted Soil, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, pp. 1407-1412, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. BELLİTÜRK K., SAĞLAM C., AKDEMİR B., ŞİŞMAN C. B., SÖZÜBEK B., Determination of Spatial Variability in Olive Production Part II-Leaf, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 16, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. BELLİTÜRK K., FATMA D., SÖZÜBEK B., YILMAZ F., Ammonium Sulfate Transformation Rate in Turkey Soils, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 15, pp. 352-359, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. BELLİTÜRK K., DANIŞMAN F., SÖZÜBEK B., Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasınaki İlişkiler, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 22, pp. 141-147, 2009.
Özgün Makale Cab, tübitak
6. BELLİTÜRK K., SÖZÜBEK B., The Effect of Zinc Application on the Tield and Zinc Uptake of Maize in Xerochrept and Haploxeralf Soils, Agricultural Science and Technology, vol. 1, pp. 91-94, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BELLİTÜRK K., SÖZÜBEK B., Tarla Tarımı Yapılan Toprakların Meyve Yetiştiriciliğine Uygunluğunun Araştırılması: Yeşilsırt Köyü Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 2, ss. 88-99, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. SÖZÜBEK B., BELLİTÜRK K., SAĞLAM M. T., Asit Toprağa Uygulanan Çinkonun Mısır Bitkisine Geçen Kadmiyum Miktarına Etkisi, Journal of Anatolian Natural Sciences, cilt 4, ss. 102-107, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. , Sözübek, B.. Topraklarda Kadmiyum ve Kadmiyumun Bitkilere Zararları, Hasad (Bitkisel Üretim) Aylık Tarım Dergisi, cilt 28, ss. 66-67, 2012.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Yöresinde Farklı pH Değerlerine Sahip Topraklarda Yetişen Mısır Bitkisinde Çinko-Kadmiyum Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2009-01.01.2010.
Üyelikler
Trakya Kalkınma Ajansı Çevre Özel İhtisas Komisyonu, Üye, 2013-.
Farabi Muratlı MYO Koordinatörlüğü, Başkan, 2008-.
Aldığı Sertifikalar
İSO / IEC 17025:2005 .
İSO 14001:2004 .
OHSAS 18001:2007 .